CeleRacing en duurzaamheid


Klimaatverandering is een groot actueel probleem, het is een onderwerp dat meerdere malen in het nieuws naar voren komt. Wij als maatschappij gebruiken veel fossiele brandstoffen, waarbij bij de verbranding van fossiele brandstoffen enorme hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen (zoals methaan en lachgas) uitgestoten wordt. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt en dat het klimaat op aarde warmer wordt.

Dit heeft desastreuze gevolgen voor mens en dier, zo krijgen we steeds vaker te maken met droogte, hittegolven, tsunami’s en overstromingen. De enige manier om klimaatverandering tegen te gaan is om onze uitstoot terug te dringen. 
Cele Racing richt zich op een van de grootste vervuilers, het autoverkeer. 
Auto’s zijn namelijk ontzettend vervuilend en er rijden er ontzettend veel rond in Nederland. In 2018 waren er al bijna 9 miljoen auto’s  in Nederland en er wordt verwacht dat in 2019 dit aantal voor het eerst de 10 miljoen overschrijdt.  Het overgrote deel van deze auto’s rijdt op benzine en diesel. En hoewel elektrische auto’s steeds populairder worden rijden er anno 2019 nog maar 150.000 rond op de Nederlandse wegen. Benzine en dieselauto’s rijden momenteel voornamelijk op fossiele brandstoffen en zijn daardoor erg vervuilend. Ze stoten niet alleen CO2 uit, maar vervuilen ook de lucht. Het is dus hoog tijd voor een duurzamer alternatief.  

Hier zijn we bij Cele Racing druk mee bezig. Als onze auto straks ongeveer 3500 km kan rijden op 1 kWh brandstof, en we gebruiken groene stroom, dan is onze auto helemaal CO2 neutraal. Gebruiken we grijze stroom stoot onze auto over deze 3500 km slechts 77 gram CO2 uit. Dat is ruim 5300 keer zuiniger dan de gemiddelde personenauto. 
Zo proberen wij bij Cele Racing bij te dragen aan een oplossing tegen klimaatverandering. 
Auteur: Sterre Spikman, 4D