CeleRacing en duurzaamheid


Klimaatverandering is een groot actueel probleem, het is een onderwerp dat meerdere malen in het nieuws naar voren komt. Wij als maatschappij gebruiken veel fossiele brandstoffen, waarbij bij de verbranding van fossiele brandstoffen enorme hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen (zoals methaan en lachgas) uitgestoten wordt. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt en dat het klimaat op aarde warmer wordt.

Dit heeft desastreuze gevolgen voor mens en dier, zo krijgen we steeds vaker te maken met droogte, hittegolven, tsunami’s en overstromingen. De enige manier om klimaatverandering tegen te gaan is om onze uitstoot terug te dringen. We zien deze klimaatgevolgen terug in het dagelijks leven: de winter is minder koud, de zomer wordt steeds heter, Australië, Siberië en het Amazone regenwoud hebben heftigere bosbranden meegemaakt dan ooit tevoren. Daarnaast zijn er heftige stormen en orkanen die landen als de Filipijnen en de VS bedreigen.
Cele Racing richt zich op een van de grootste vervuilers, het autoverkeer. 
Auto’s zijn namelijk ontzettend vervuilend en er rijden er ontzettend veel rond in Nederland. In 2018 waren er al bijna 9 miljoen auto’s  in Nederland en er wordt verwacht dat in 2019 dit aantal voor het eerst de 10 miljoen overschrijdt.  Het overgrote deel van deze auto’s rijdt op benzine en diesel. En hoewel elektrische auto’s steeds populairder worden rijden er anno 2019 nog maar 150.000 rond op de Nederlandse wegen. Benzine en dieselauto’s rijden momenteel voornamelijk op fossiele brandstoffen en zijn daardoor erg vervuilend. Ze stoten niet alleen CO2 uit, maar vervuilen ook de lucht. Het is dus hoog tijd voor een duurzamer alternatief.  

Hier zijn we bij Cele Racing druk mee bezig. Als onze auto straks ongeveer 3500 km kan rijden op 1 kWh brandstof, en we gebruiken groene stroom, dan is onze auto helemaal CO2 neutraal. Gebruiken we grijze stroom stoot onze auto over deze 3500 km slechts 77 gram CO2 uit. Dat is ruim 5300 keer zuiniger dan de gemiddelde personenauto. 
Zo proberen wij bij Cele Racing bij te dragen aan een oplossing tegen klimaatverandering. 
Auteur: Sterre Spikman, 4D

Het is nu een jaar geleden dat het eerste artikel over duurzaamheid en klimaatverandering op onze website verscheen. In het afgelopen jaar is gebleken dat de gevolgen van klimaatverandering niet ongemerkt zullen blijven. In het begin van dit jaar is er door bosbranden in Australië 11 miljoen hectare natuurgebied verwoest. Deze bosbranden zijn heet en moeilijk te stoppen, daarnaast komt er veel CO2 bij vrij die in bomen was opgeslagen (Dongen, 2020).

Het is nu een jaar geleden dat het eerste artikel over duurzaamheid en klimaatverandering op onze website verscheen. In het afgelopen jaar is gebleken dat de gevolgen van klimaatverandering niet ongemerkt zullen blijven. In het begin van dit jaar is er door bosbranden in Australië 11 miljoen hectare natuurgebied verwoest. Deze bosbranden zijn heet en moeilijk te stoppen, daarnaast komt er veel CO2 bij vrij die in bomen was opgeslagen (Dongen, 2020).
In de politiek zijn ze ook steeds meer bezig met schonere brandstof. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat in de Europese Unie vliegtuigen over drie jaar verplicht worden om voor een deel op alternatieve brandstoffen te vliegen. Als dat niet lukt, zet ze in op invoering in Nederland. Volgens Van Nieuwenhuizen is het bijmengen van kerosine met duurzame brandstof een goede manier om de luchtvaart te verduurzamen: "Met een verplichte bijmenging kunnen we de productie van groene brandstoffen, zoals biokerosine en synthetische kerosine, aanjagen." (NOS, 2020)

Het kabinet heeft eerder met de luchtvaartsector afgesproken dat in 2030 14 procent van de brandstof voor de luchtvaart in Nederland duurzaam moet zijn. In 2050 moet fossiele kerosine helemaal zijn vervangen door duurzame alternatieven (NOS, 2020). Naast de luchtvaart sector blijft duurzaamheid in de rest van de transportsector ook een belangrijk thema. Recent zijn er nog nieuwe wetten in werking gesteld om stikstofuitstoot tegen te gaan (Rijksoverheid, 2020). Daarnaast is het marktaandeel van elektrische auto’s in een jaar tijd met 1,3 procent gestegen (RVO, sd) (Nederland elektrisch, sd). Steeds duidelijker wordt het voor ons dat elektrisch rijden de toekomst is en dat innovatie op dit gebied ontzettend belangrijk is. Elektrisch vervoer speelt een belangrijke rol in de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit. De Rijksoverheid stimuleert het elektrisch rijden en in het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer dat ernaar gestreefd wordt dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn (Beleid elektrisch rijden, sd). Wij als Cele Racing zijn trots aan deze ontwikkeling op het gebied van het elektrisch rijden bij te dragen en zullen dit vol enthousiasme blijven doen.
Auteur: Sterre Spikman, 4D