Over ons

Wij zijn CeleRacing, een team bestaande uit leerlingen van voornamelijk het Gymnasium Celeanum, een middelbare school in Zwolle. Wij werken met veel enthousiasme aan een duurzame, elektrische auto, om daarmee aan de Shell Eco-marathon deel te nemen. Het doel van deze race is om met een zo laag mogelijk verbruik per kilometer op een efficiënte manier te rijden. Wij letten er hierbij op dat de auto zo duurzaam mogelijk is. Aan de race doen meer dan tweehonderd teams door heel Europa mee, waarbij de deelnemende teams doorgaans uit studenten van technische hogescholen en universiteiten bestaan. Het is uniek dat wij als middelbare school meedoen. CeleRacing geeft leerlingen de kans buiten de theoretische lessen op school te kunnen oefenen in de praktijk zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Ons team (2022)

Geschiedenis

In het schooljaar 2018-2019 is ons team opgezet door de docenten L. Gaastra en K. Hogeboom. In dat schooljaar hebben we deelgenomen aan de kwalificatieronde van de Eco-marathon in Oss. Door de harde inzet en het doorzettingsvermogen van de leerlingen zijn we gekwalificeerd voor de race tussen de beste teams uit heel Europa. Deze zou in 2020 moeten hebben plaatsgevonden, maar helaas gooide de coronapandemie roet in het eten. Ondanks deze tegenslag hebben we niet stilgezeten. Met de kennis die we hebben verworven voor de kwalificatieronde hebben we hard gewerkt aan een nieuwe auto, die lichter, dynamischer en daardoor zuiniger is. De Shell Eco Marathon heeft in 2022 wel plaatsgevonden. Toen is ons team op de 17e plek geëindigd. Ook in 2023 heeft ons team meegedaan aan de Shell Eco Marathon. Dat jaar zijn we geëindigd op de 19e plek. We streven ernaar om in 2024 in Nogaro weer aan de Shell Eco Marathon deel te nemen.

Organisatie

Ons team bestaat uit drie subteams: een techniekteam, een organisatieteam, en een financiën/promotieteam. Het techniekteam bestaat uit twee subteams: Team elektra en team ontwerp. Het ontwerp team brengt alle technische kennis die ze op school hebben geleerd in de praktijk. Ook leren ze veel nieuwe vaardigheden in de praktijk. Zo creëren ze het ontwerp van de auto in SOLIDWORKS en bouwen ze vervolgens de auto. Ondertussen gaat het elektrateam bezig om de nieuwe elektra in de auto werkend te maken. Het financiën/promotieteam houdt zich bezig met financiële zaken en promotie van CeleRacing. Zo stellen zij een budget samen en administreren zij de financiën, werven ze sponsoren – het Celeanum heeft geen vast budget voor CeleRacing, dus moeten we zelf geld werven – en houden we de sociale mediakanalen bij. Ten slotte is er nog het organisatieteam, die de andere subteams ondersteunt, en de evenementen organiseert. Alle drie subteams zijn erg gedreven en zo weten we een steeds betere auto neer te zetten.

De teams werken samen om één goed werkend geheel te vormen. Het echte leerproces zit dan ook in de samenwerking en zelfstandigheid. Oud-leerlingen geven aan het meest gehad te hebben aan de persoonlijke groei. Sommige van deze leerlingen zijn dan ook nog steeds betrokken bij CeleRacing. De gedrevenheid van het team zit in de gemotiveerde leerlingen die er elke keer weer een feestje weten te maken van het project en er ook tijd in willen investeren. Ook de altijd enthousiaste begeleidend docent dhr. Gaastra weet de sfeer er goed in te houden. Aankomend jaar zullen er nog een aantal enthousiaste docenten deze bevlogen groep CeleRacers versterken.

Zo bouwt team CeleRacing een duurzame, zo efficiënt mogelijke auto. Om constant nieuwe updates te krijgen over de voortgang van ons proces kunt u ons volgen op onze sociale mediakanalen. Ook kunt u ons helpen de Eco-marathon te winnen door ons sponsoren door tijd, geld of middelen te doneren.

Voor verdere informatie kunt u de volgende publicaties over ons bekijken: