Klimaatverandering is een omvangrijk en actueel probleem. Hierdoor komt het ook vaak in het nieuws. Wij gebruiken in onze samenleving veel fossiele brandstoffen, die in grote mate bijdraagt aan de uitstoot van enorme hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen. Deze broeikasgassen zorgen ervoor dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt, waardoor het klimaat op aarde warmer wordt.

Ons klimaat is de laatste decennia flink opgewarmd. Door Karin van der Wiel, KNMI.

Klimaatverandering heeft desastreuze gevolgen voor mens en dier. Zo krijgen we steeds vaker te maken met natuurrampen zoals droogte, hittegolven, tsunami’s en overstromingen. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat wij onze uitstoot terugdringen en zo klimaatverandering beteugelen.

Daarom richt CeleRacing zich op een van de grootste vervuilers, het autoverkeer. Met zijn CO2 uitstoot draagt het niet alleen bij aan de toename van broeikasgassen in de atmosfeer, maar ook aan de vervuiling van de lucht. Kortom, het is hoog tijd voor een duurzamer alternatief. 

Bij CeleRacing zijn we daar druk mee bezig. Het is ons bij het kwalificatietoernooi in Oss gelukt om ongeveer 77 gram CO2 over 3500 km te gebruiken, wat ruim 5300 keer zuiniger is dan de gemiddelde personenauto. Zouden we, zoals de meeste hedendaagse auto’s, grijze energie gebruiken, dan zou onze auto over deze 3500 km 420.000 gram CO2 uitstoten.

Dit jaar mogen we met een nieuwe auto meedoen aan de Shell Eco-marathon in Nogaro. Deze nieuwe auto wordt nog lichter dan de vorige en zal dus nog duurzamer zijn.

Op deze manier draagt CeleRacing bij aan een meer duurzame toekomst in het autoverkeer. Wij zijn trots om aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektrisch rijden bij te dragen en zullen dit vol enthousiasme blijven doen.

Back To Top