Het Team

Team CeleRacing bestaat uit twee subteams, Team Marketing en Team Techniek. Team Marketing is opgedeeld in Organisatie en Financiën en promotie. Organisatie houdt zich bezig met het organiseren van kleine en grote evenementen, zoals de Shell Eco-Marathon, Financiën en promotie houdt zich bezig met alle geldzaken en sponsoren. Team Techniek is opgedeeld in Elektro, Kap en Frame en Innovatie. Kap en frame en Elektro houden zich bezig met de oude auto en Innovatie houdt zich bezig met de nieuwe auto.

Alle teams werken zowel zelfstandig als samen. We vullen elkaar aan op gebieden waar de ander in gespecialiseerd is. Op deze pagina worden alle teamleden voorgesteld.

Team Techniek

Elektro

Bij team elektro werken we aan het zo efficiënt mogelijk overbrengen van elektrische energie naar bewegingsenergie. Dit doen we door het verbeteren van onze telemetrie en de inzichten die we hier mee verkrijgen. Het inkorten van de kabels zodat we minder geleidingsweerstand hebben. Verder zijn we ook bezig met het ontwerp van het elektrosysteem van de nieuwe auto, hieronder valt het maken van een nieuwe efficiëntere motorcontroller, een nieuwe motor met een optimaal verbruik en een passende accu hiervoor.

Roelof

Teamleider Elektro

Ik ben Roelof en ik ben teamleider Techniek. Ik ben 16 jaar oud en specialiseer mij in Elektro. Ik wil ervoor zorgen dat wij met zo’n laag mogelijk gebruik een zo groot mogelijke afstand af te leggen, om op deze manier een zuinigere wereld te creëren.

Arsalan

Ik ben Arsalan en ik zit bij Team Techniek, mijn specialisatie is Elektro. Ik ben 16 jaar oud en zit in de vijfde klas. Mijn doel is om het elektrosysteem en de telemetrie te verbeteren om zo veel mogelijk inzichten te vergaren in de prestaties van de auto.

Yoram

Ik ben Yoram en ik zit in Team Techniek, mijn specialisatie is Elektro. Ik ben 14 jaar en zit in de vierde klas. Mijn doel is om zo veel mogelijk te leren over de elektro om zo de auto te kunnen verbeteren en om leuke ervaringen op te doen met het Team.

Claudia

Ik ben Claudia, 16 jaar. Ik zit bij de subgroep Elektro van Team Techniek. Mijn doel bij CeleRacing is om veel te leren over Elektro en het circuit te laten branden.

Frame

Anton

Teamleider Frame

Ik ben Anton, 15 jaar en zit bij de subgroep Frame van Techniek als teamleider. Mijn doel bij CeleRacing is niet alleen om ervaring op te doen, maar ook om een nieuwe auto te creëren die 450 kWh haalt bij de Shell Eco Marathon.

Kato

Ik ben Kato, 14 jaar en zit in de subgroep Frame (Team Techniek). Ik wil graag kennis en ervaring opdoen.

Maura

Ik ben Maura, 14 jaar en ik zit bij de subgroep Frame van Team Techniek. Bij CeleRacing wil ik graag nieuwe dingen ontdekken en grenzen verleggen.

Sam

Ik ben Sam, 15 jaar en zit in de subgroep Frame (Team Techniek). Ik wil meer kennis over techniek opdoen.

Innovatie

Javelyn

Teamleider Innovatie

Mijn naam is Javelyn, en ik zit in Team Innovatie als teamleider. Mijn doel in het team is om mensen te begeleiden in hun persoonlijke leerweg. Hiernaast wil ik ook graag zo veel mogelijk helpen bij de toekomstige auto.

Piene

Mijn naam is Piene en ik ben 18 jaar. Dit jaar ga ik aan de slag met innovatie en advies geven. Mijn doel is om de kennis die ik de afgelopen jaren in dit team heb opgedaan, over te dragen aan de nieuwe leden, zodat CeleRacing nog jarenlang kan innoveren!

Fedde

Ik ben Fedde, 15 jaar en ik zit bij de subgroep Innovatie van Team Techniek, bij CeleRacing wil ik graag helpen met het verbeteren van de auto

Team Organisatie

Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen en de organisatie binnen het team.

We zorgen dat alles geregeld wordt voor het Team om mee te kunnen doen aan de Shell Ecomarathon: de inschrijving, de reis, slaapgelegenheid, begeleiding, contact met ouders, communicatie over de reis met alle betrokkenen. Door het jaar heen zijn er verscheidene kleinere evenementen, zoals het Electrical Vehicle Experience op het circuit van Zandvoort, het Makersfestival in Zwolle, de open dagen op school en contacten met andere scholen (zoals SGH uit Haarlem, Windesheim uit Zwolle) en universiteiten.

Ook werken we aan een goede sfeer in het Team (zoals teamuitjes, het schema voor lekkers tijdens de werkmiddagen, voor gesprekken met elkaar hoe het gaat), waardoor we beter communiceren en goed kunnen innoveren. We geven het Team structuur, door de scrum te leiden elke vrijdagmiddag, een draaiboek te maken en een ordelijke documentenstructuur op te zetten. Als alles goed op orde is kunnen de andere teamleden goed werken. We zorgen dat alles op rolletjes loopt in ons Team. Eigenlijk zijn we gewoon de drijfveer van het hele Team

Annika

Teamleider Organisatie

Ik ben Annika en ik ben 16 jaar oud. Ik ben de teamleider van Team Organisatie. Mijn doel is dat alles
binnen het team op rolletjes loopt. Zo kan het Team efficiënt werken. Tot nu toe heeft CeleRacing
mij geleerd om op mensen af te stappen en leiding te geven. Ik hoop dat ik deze groeiende lijn het
komende jaar kan voortzetten en dat ik nog meer kan leren.

Amelie

Ik ben Amelie en ik ben 14 jaar oud. Ik zit bij Team Organisatie omdat ik graag bezig ben met het
organiseren van evenementen en het contact leggen met mensen zodat er meer mogelijkheden komen voor het Team.

Simon

Ik ben Simon en ik ben 14 jaar oud. Ik zit bij Team Organisatie omdat ik me graag bezig houd met de
organisatie en orde binnen het Team en om ervoor te zorgen dat we een goede groep worden die goed met elkaar bezig kunnen houden.

Derk

Ik ben Derk en ik ben 14 jaar oud. Ik zit bij Team Organisatie, en ik wil me graag bezig houden met het
regelen en plannen van evenementen, en ervoor te zorgen dat deze evenementen goed verlopen.

Team Financiën

Indra

Teamleider Financiën en Promo

Ik ben Indra, 16 jaar oud. Ik ben Teamleider Financiën en Promo. Mijn doel is het op orde houden van CeleRacing. Ik vind het leuk om bezig te zijn met financiën en marketing en ik leer veel van CeleRacing, zoals het coördineren van een gezellig Team.

Fabian

Ik ben Fabian, 14 jaar oud. Ik zit bij Financiën en Promo en ben net bij het Team. Bij CeleRacing ga ik proberen te verbeteren in bellen met sponsoren en daarmee hoop ik mijn grenzen te verleggen.

Aenneli

Begeleidende leraren

Mevrouw Kouwenberg

Mijn naam is Annemieke. Ik ben begeleidend docent van dit top team. Ik hou er van als elk teamlid op z’n plek zit, dat hij weet waar hij aan werkt en het tof vindt waar hij mee bezig is.

Meneer Bernardus

Ik ben meneer Bernadus. Ik sta ingeschreven als begeleidend docent, maar stiekem ben ik ook nog een kind. Dit jaar wil ik met een gave auto in Frankrijk staan. De details doen er toe, dus misschien kunnen we een vliegende auto maken?

Meneer Gaastra

Ik ben meneer Gaastra, ieders motivator en supporter. Ik hoop dat het team dit jaar leert om zelfstandiger te worden en zich persoonlijk leert ontwikkelen. Mijn streven is dat iedereen diens eigen uitdaging aangaat en dat we elkaar daarin helpen motiveren!